Lokaler och lägenheter i Mora centrum och Färnäs

Close Icon
   
Contact Info     073-92 95 189

GDPR  arrow

Hur vi hanterar dina personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 hanterar Morabo Förvaltning AB dina personuppgifter enligt den nya lagen om General Data Protection Regulation (GDPR) som är en ny EU-förordning som gäller för hela EU. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Det gäller oavsett om du är vår hyresgäst, eller söker bostad.

Personuppgiftsansvarig
Morabo Förvaltning AB, 556993-5157, Färnäs Bygata 57, 792 75 Färnäs är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person. Morabo Förvaltning AB behandlar personuppgifter som behövs för att sköta lägenhets och lokaluthyrning och förvaltning av fastigheter. Vi behandlar även personuppgifter för dig som inte är sökande eller kund hos oss när du kontaktar oss via e-mail, brev, sociala medier. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att hantera frågor och synpunkter, informera om, utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och för att behålla en god kontakt med dig.

Dina rättigheter
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du t.ex. anser att de inte är korrekta. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Du som är hyresgäst eller söker bostad hos oss
Vi behandlar personuppgifter när du erbjuds bostad hos oss, under tiden du är kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

När du skickar in en intresseanmälan till oss
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter finns kvar i vår databas i tre månader om du gjort en intresseanmälan på vår hemsida. Om du inte önskar stå kvar med er intresseanmälan kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter. Förnya gärna din intresseanmälan genom att fylla i en intresseanmälan igen om ni fortfarande söker lägenhet efter 3 månader.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla uppgifter om dig. Då behöver vi t.ex. uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.
Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.
Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Särskilt om andrahandsuthyrning
När du gör en ansökan om att få hyra ut din lägenhet i andra hand, eller överlåta lägenheten (överlåtelser gäller även lokaler) behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Det kan till exempel vara skälen för ansökan, uppgifter om föreslagen andrahandshyresgäst eller tillträdande hyresgäst och kontaktuppgifter till kontaktperson/fullmäktige. Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna behandla och ta ställning till ansökan. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella.

När hyresförhållandet är slut
Vi sparar dina personuppgifter under hyresförhållandet och tar bort uppgifterna ur våra system när hyresförhållandet upphört. Vid hyresskulder sparas uppgifter till dess skulderna är betalda, som längst två år. Allt för att skydda din personliga integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du får bra, snabb och korrekt service av oss som hyresvärd!