Lokaler och lägenheter i Mora centrum och Färnäs

Close Icon
   
Contact Info     073-92 95 189

FAQ  arrow

Det är viktigt för oss att alla våra hyresgäster trivs och att både vi och våra hyresgäster tar hand om våra fastigheter och lägenheter på ett bra sätt. Därför har vi samlat råd, tips och information som kan vara bra för dig som bor hos oss.  Hitta info här sorterat från A-Ö.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så du blir folkbokförd på rätt adress. Det är till exempel viktigt för vilken skatt du ska betala och din rätt till olika bidrag och förmåner. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos adressandring.se mot en avgift.

Andrahandsuthyrning

Hyresgäst får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan att Morabo Förvaltning AB godkänner detta, se 39-40 §§ i Hyreslagen. För att få hyra ut lägenheten i andra hand krävs att hyresgästen har ”beaktansvärda skäl ”, t.ex. studier, förändringar i familje-, ekonomi-, eller arbetssituation.

Autogiro

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att pengar till hyran överförs automatiskt från hyresgästens konto till Morabo Förvaltning AB i slutet av varje månad.
Med autogiro kan hyresgästen känna sig säker på att hyran alltid betalas i rätt tid.
Det enda hyresgästen behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot ett par dagar innan förfallodagen.
För att ansöka om autogiro fyll i Blankett Autogiro>> skicka med post eller lämna in på kontoret till Morabo Förvaltning AB.

Avfallshantering

Alla hushåll i kommunen ska sortera sitt avfall i en brännbar fraktion och i en komposterbar fraktion. Alla förpackningar, tidningar, glas och plåt skall sorteras ur soporna och lämnas till någon av återvinningsstationerna.
På återvinningscentralen lämnar du grovavfall såsom cyklar, möbler, stekpannor, elektronik, farligt avfall, trämateriel, däck och så vidare.
Återvinningscentralen är belägen på Vattumyren efter gamla Sollerövägen. Den är öppen måndag, 10.00 – 19.00, tisdag-onsdag 11.00 – 17.00, torsdag 10.00 – 19.00, fredag stängt samt lördag 10.00 – 14.00 året runt. Under perioden 1 maj – 30 sep även öppet fredagar 10.00-14.00.

Balkong

Balkongen får användas för vädring av kläder och för avkoppling. Blomlådor kan med fördel hängas på insidan av räcket. Det är inte tillåtet att skaka mattor från balkongen. Grillning på balkong tillåts endast med elgrill. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.
Kom ihåg att du vintertid, enligt kontrakt har ansvar att hålla din balkong ren från snö och is.

Bankgiro

Morabo Förvaltning AB har bankgiro nr 569-8832, kom ihåg att ange det OCR.nr som står på din hyresavi.

Barnvagnar

För allas säkerhet är det förbjudet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten.

Besiktning

Uppsägning av hyreskontraktet ska alltid ske skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Vid dödsfall gäller en hel kalendermånad. Direkt när lägenheten är uppsagd görs en förbesiktning av lägenheten. Dag och tid bestäms vid uppsägningen. Förbesiktningens syfte är att kontrollera lägenhetens skick. Lägenheten kommer även att slutbesiktigas – städbesiktigas innan urflyttningen. Tänk på att boka tid för slutbesiktning minst en vecka innan avflyttning.

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas uppsatta i samtliga lägenheter. Den ska sitta kvar vid flytt och det åligger hyresgästen att byta batteri när så erfordras.

Bredband

Samtliga Morabo Förvaltning AB:s fastigheter är fiberanslutna. Det finns ett lägenhetsnät i varje lägenhet där uttag för telefoni, bredband samt TV installeras. Open Universe är det företag i Mora som är kommunikationsoperatör. Besök Open Universe hemsida https://mora.openuniverse.se/mora/ för att se priser på bredbandsuppkoppling, telefoni och TV.
För att få information vid inflyttning om de tjänster som OpenNet har ska datorn anslutas till lägenhetsnätet i vardagsrummet. Informationen finns tillgänglig från kontraktsdatumet. Nätverksuttaget sitter på undersidan av dosan.

Cylinderbyten

Hyresgäst får ersätta borttappade nycklar, som medför cylinderbyte.

Diskmaskiner

I vissa lägenheter finns plats förberett för för diskmaskin i kök, ni kan då själva köpa egen diskmaskin. Tänk på att diskmaskin ska vara installerat fackmannamässigt. Tänk även på att införskaffa ett plastunderlägg.
I de lägenheter som inte är förberedda för diskmaskin kan Morabo Förvaltning AB göra en bedömning om möjlighet finns för installation. Installationskostnaden medför en hyreshöjning eftersom det då är en standardhöjande åtgärd.

Dusch

Draperistång till duschplatsen ingår som standard. Hyresgästen får själv ombesörja inköp av duschsarg till golvet.

Dörrar

Hyresgästerna får plocka undan innerdörrarna i sin lägenhet och förvara dem så att de inte skadas eller förstörs.

Dörröga

Morabo Förvaltning AB monterar in dörröga till en kostnad av 500:- inkl materiel. Hyresgästen får inte montera bort dörrögat vid uppsägning av lägenheten.

El

Hyresgästen kan själv välja sin elleverantör. Som förval får ni Ellevio/Fortum men kan sedan ändra själva.
Se info brev från Ellevio/Fortum Markets AB >>

Element

I de flesta bostäder finns det elementen med termostat. För att få ut maximalt med värme ska elementen vara varma upptill och kallare längre ner. Tänk på att inte täcka för elementen med tjocka gardiner eller möbler. Ibland behöver elementen luftas.

Fackmannamässig tapetsering

Ska du göra om själv i din bostad är det viktigt att arbetet utförs fackmannamässigt – det vill säga lika bra som om en fackman skulle ha gjort det. Om du ska tapetsera om själv är det viktigt med ett bra underarbete, vilket är grunden för ett lyckat och fackmannamässigt resultat.

Gamla tapetskarvar slipas ned och spacklas så att de inte syns igenom den nya tapeten.
Gammal tapet som sitter lös mot tak, golvsockel och foder ska tas bort och spacklas
Då får du en jämn och slät yta vilket är kravet vid fackmannamässigt utfört underarbete inför omtapetsering. Gällande själva tapetseringen, läs de instruktioner som står på tapetrullarna samt följ butikens råd.

Felanmälan

Felanmälan sker helst via hemsidan (felanmälan skickas då direkt till vaktmästare och hyresvärd), www.morabo.nu. Det går också bra att ringa eller skicka sms till 073-9295189, eller maila info@morabo.nu.

Enligt hyreslagen har du som hyresgäst ansvar för att vårda och sköta din lägenhet. I det ansvaret ingår bl.a. att regelbundet tömma och rensa golvbrunnen i badrummet, byta säkringar och lampor samt rengöra filtret i köksfläkten.

Om du önskar hjälp erbjuder vi detta mot en kostnad av:

Byte av batteri till brandvarnaren 200:-
Byte av säkring (säkring ingår) 200:-
Byte av ringklocksbatteri 200:-
Rensning av vattenlås i golvbrunnen 350:-
Rensning av vattenlås i tvättställ badrum/wc 350:-
Montering av spishällskydd (skydd ingår) 500:-
Montering av dörröga (dörröga ingår) 500:-
Timpris övriga arbeten 425:-

Flyttstädning

När du flyttar från din bostad ska den vara noggrant städad enligt ” Checklista för städning ”. Om bostaden inte är ordentligt städad när den nya hyresgästen flyttar in kan du i efterhand bli tvungen att betala för den städning som Morabo Förvaltning AB måste göra.

Om du inte städar själv måste du se till att någon annan gör det åt dig. Du kan exempelvis köpa städning från privata företag. För sådan städning kan du få skattereduktion.

Fläktar

Fläkten ovanför spisen är en viktig del i din lägenhets ventilationssystem.
Rengör filtret i fläktkåpan en gång i månaden eller oftare vid behov. Diska filtret i vanligt diskmedel eller i diskmaskin. Se även till att ventilen i badrummet är rengjord. Har din lägenhet en kolfilterfläkt, så behöver du byta filtret 1-2 ggr per år. Kolla fläktens beteckning så du beställer rätt kolfilter.

Fåglar

Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkongen. Spillningen skräpar ner och fågelmaten kan dra till sig råttor.

Förråd

Vi rekommenderar att du inte förvarar stöldbegärlig egendom i förrådet. Om du förvarar stöldbegärlig egendom i förrådet rekommenderar vi att du kontaktar ditt försäkringsbolag och försäkrar egendomen.
Brandfarlig, explosiv eller på annat sätt farlig egendom som kan ge allvarliga konsekvenser får inte förvaras i förrådet.
Morabo Förvaltning AB ansvarar inte för den förvarade egendomen. Vi avråder dig från att förvara egendom direkt på golvet eftersom den då riskerar att bli skadad vid eventuellt vattenläckage eller andra skador.

Du som har ett kallförråd tänk på att inte förvara textilier eller andra ömtåliga föremål där.

I källargångar och allmänna utrymmen får inte möbler, kartonger, leksaker, cyklar etc förvaras pga brandrisk.

Försäkring

Det är mycket viktigt att du tecknar en hemförsäkring. Vid en eventuell brand eller en vattenskada täcker nämligen fastighetsägarens försäkring i normalfallet endast skador på byggnaden, inte på din privata egendom. Kontrollera så att din försäkring också täcker de saker som du ev förvarar i lägenhetens förråd.

Glödlampor och lysrör

Du som hyresgäst ansvarar själv för inköp och byte av samtliga glödlampor och lysrör i din lägenhet, detta gäller även inbyggd belysning som ugn och kylskåp. När du byter ett lysrör kan du samtidigt behöva byta glimtändaren som sitter i lysrörsarmaturen.

Tänk på att lämna gamla glödlampor, lågenergilampor och lysrör till återvinning. De lämnas normalt på kommunens återvinningscentraler men i några av våra fastigheter finns det särskilda kärl i återvinningsutrymmena.

Golvläggning/Målning

Om hyresgästen själv utför arbetet: Det är viktigt att arbetet blir fackmannamässigt utfört. Inga extrema färger och material får väljas.

Underhåll av badrum svarar Morabo Förvaltning AB för. Spis, kyl och frys byts vid behov.

Grillning på balkong

Se till att röken från grillen inte irriterar omgivningen eller att den förorsakar brand. Det är endast tillåtet att grilla med elgrill på din balkong.

Grovsopor

Du ansvarar själv för bortforsling av grovsopor. Grovsopor är t ex cyklar, stora kartonger, barnvagnar, sängar, träavfall.
Lämna era grovsopor på Vattumyrens återvinningscentral efter gamla Sollerövägen.

Grovtvättstuga

Vi har ingen grovtvättstuga. Filtar, mattor, kuddar får hyresgäst själv lämna till externt tvätteri.

Husdjur

Har du hund, katt eller annat husdjur? Djuret får inte springa lös, annat än i din bostad. Tänk på hälsorisken och att många i dag är allergiska. Katter ska tas om hand, det är inte tillåtet att ha så kallade katt-trappor från marken upp till balkongen eller till ett fönster. Hundar ska rastas utanför ditt bostadsområde och glöm inte att plocka upp efter den.

Hyra

Hela hyran betalas i förskott och ska vara Morabo Förvaltning AB tillhanda senast den sista vardagen i varje månad. Du kan med fördel ansluta dig till Morabo Förvaltning AB:s tjänst ”Autogiro” för betalning av hyran, maila info@morabo.nu för mer information.

Inflyttning i lägenhet

Hyresgästen har rätt att flytta in kl 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Inträffar dagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, sker inflyttning nästa vardag.

Internet

Samliga Morabo Förvaltning AB:s fastigheter är fiberanslutna. Det finns ett lägenhetsnät i varje lägenhet där uttag för telefoni, bredband samt TV installeras. Open Universe är det företag i Mora som är kommunikationsoperatör.
Besök Open Universe hemsida https://portalen.openuniverse.se/mora/ för att se aktuella erbjudanden och priser på bredbandsuppkoppling, telefoni och TV.

För att få information vid inflyttning om de tjänster som Open Universe har ska datorn anslutas till lägenhetsnätet i vardagsrummet. Informationen finns tillgänglig från kontraktsdatumet. Nätverksuttaget sitter på undersidan av dosan.

IP telefoni

Samliga Morabo Förvaltning AB:s fastigheter är fiberanslutna. Det finns ett lägenhetsnät i varje lägenhet där uttag för telefoni, bredband samt TV installeras. Open Universe är det företag i Mora som är kommunikationsoperatör.
Besök Open Universe hemsida https://portalen.openuniverse.se/mora/ för att se priser på bredbandsuppkoppling, telefoni och TV.

För att få information vid inflyttning om de tjänster som Open Universe har ska datorn anslutas till lägenhetsnätet i vardagsrummet. Informationen finns tillgänglig från kontraktsdatumet. Nätverksuttaget sitter på undersidan av dosan.

Integritetspolicy

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som Du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet och dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ta emot och behandla t ex din intresseanmälan. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Morabo Förvaltning AB.

Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter under den tid som uppgifterna finns lagrade.

Om Du inte vill att Dina personuppgifter registreras skall Du inte använda dig av våra webbformulär. När Du i samband med Din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om Dig själv, lämnar Du samtycke enligt dataskyddsförordningen.

I och med att jag skickar in intresseanmälan till Morabo.nu godkänner jag att mina uppgifter lagras i ett datasystem och har rätt att inta nödvändig information för att behandla min ansökan. Jag är också medveten om att Morabo.nu är ett privat förvaltningsbolag som fritt äger rätten att välja sina hyresgäster.

Läs mer om vår integritetspolicy här: http://www.morabo.nu/uthyrningspolicy/gdpr/

Låsöppning

Om du skulle råka bli utelåst från din lägenhet under kontorstid, så kan du ringa eller sms:a till 073-9295189.

För låsöppning utanför kontorstid tar vi ut en upplåsningsavgift om 600 kronor. Observera att du som är Hyresgäst måste kunna styrka din identitet för att bli insläppt.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret finns angivet på hyresavtalets första sida, längst upp till höger. Vid kontakt med ex. Open Universe för beställning av ex. tv, telefon och data anges lägenhetsnumret utan nollor,
ex. 13-2-8-11.
Vid adressändring anges det av Lantmäteriet beslutade lägenhetsnumret, fyra siffror. Det finns angett på ditt hyresavtal.
Hyresgäster som bor i lägenhet med trapphus har sitt lägenhetsnummer i trapphusregistret (fyra siffror).

Lägenhetsnycklar

Behöver hyresgästen fler nycklar måste en nyckelrekvisition skrivas ut.
Nyckelrekvisitionskopian sparas tillsammans med hyresavtalet. Hyresgästen ska vid avflyttning lämna samtliga lägenhetsnycklar. Hyresgästen får endast använda auktoriserad nyckeltillverkare.
Inmontering av extralås som ex 7-tillhållarlås bekostas helt av hyresgästen, vid flytt måste då låset lämnas kvar på dörr. Ingen ersättning utgår.

Markiser

Markiser ingår inte i din bostad. Finns det markiser i din bostad när du flyttar in är det hyresgästen innan som lämnat dem. Du som hyresgäst ansvarar själv för markiserna och för deras underhåll.

Motorvärmare / Bilplatser / Garage

Parkeringsplatserna hyrs ut till Morabo Förvaltning AB:s hyresgäster, kontakta oss så berättar vi vilka platser som är lediga.

Uppsägningstiden är minst 1 månad före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med 12 månader. Q-park bevakar p-platserna. Hyresgästen är skyldig att snöröja och halkbekämpa den egna bilplatsen. Hyresgästen ska alltid hålla luckan låst samt alltid dra ut sladden ur uttaget när den inte är kopplad till bilen.

Motorvärmare funktionsbeskrivning Moragatan 7

Motorvärmare funktionsbeskrivning Färnäs byg 64

Olyckshändelse / Skadegörelse

Skador som beror på egen oaktsamhet eller försumlighet ansvarar du själv för och du får stå för kostnaden. Då är det viktigt att du har en hemförsäkring. När du felanmäler skadan ska du meddela om det är du som orsakat den.

Exempel 1:
Morabo Förvaltning AB är inte ersättningsskyldig ex om en frys gått sönder och dess innehåll är förstört. Hyresgästen får vända sig till sitt Försäkringsbolag. Morabo Förvaltning AB lagar/byter ut frysen.

Exempel 2:
Morabo Förvaltning AB är inte ersättningsskyldig ex om en tvätt krympt i en tvättmaskin och vi kan påvisa att maskinen är funktionell.

Exempel 3:
Om en fönsterruta krossats från insidan är hyresgästens ersättningsskyldig. Om fönsterrutan har krossats från utsidan behöver inte hyresgästen vara ersättningsskyldig. Morabo Förvaltning AB utreder vid besök.

Open Universe

Open Universe är kommunikationsoperatör i Mora. I våra lägenheter är ett lägenhetsnät för telefoni, bredband och TV installerat. Besök Open Universe hemsida https://portalen.openuniverse.se/mora/ för att se priser för bredbandsuppkoppling, telefoni och TV.

Persienner

Om du vill sätta in persienner i lägenheten får du bekosta detta själv, du ansvarar också för att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Morabo Förvaltning AB ansvarar för underhållet av de persienner som eventuellt redan sitter i lägenheten. Persienner ingår ej i lägenhetens utrustning.

Rökning

I alla gemensamma lokaler som entréer, trapphus, hissar, förråd, källare, tvättstugor är det helt rökfritt. Det är alltså inte tillåtet att röka där andra människor också har rätt att vara.

Det är tillåtet att röka på balkonger och uteplatser. Men tänk på att tobaksrök kan upplevas som störande och besvärande av dina grannar. Visa därför alltid hänsyn.

Om du som hyresgäst ska flytta ur din lägenhet och har rökt inne kan det behövas en extra tvätt och en sk. patentering. Detta medför en merkostnad för dig. Nikotinet sätter sig i väggarna, inredningen får en gulnande färg och lukten går inte att tvätta bort utan patentering. Du som hyresgäst faktureras separat efter utfört arbete och kostnaden beror på bostaden storlek, antal rum som renoveras och hur mycket nikotin som måste tas bort.

Skadeinsekter

Morabo Förvaltning AB har genom vårt försäkringsbolag avtal med saneringsföretaget Nomor. Anmälan kan göras på www.nomor.se.

Saneringsföretaget bekämpar ohyran och förhindrar spridning. Du behöver fastighetens försäkringsnummer för att göra anmälan, hör av er så lämnar vi dessa uppgifter.

Kom ihåg att uppge din adress, tel. nr till bostad och arbete samt tillstånd om huvudnyckel får användas.

Snöröjning

För oss är det viktigt att hyresgästerna känner sig trygga även utanför sin bostad. Snöröjning och sandning har därför hög prioritet för oss. Vi prioriterar enl. följande ordning, in- och utfartsvägar till bilplatserna (den förhyrda bilplatsen ansvarar hyresgästen själv för), gårdar och entréer samt källartrappor.

Störning

Att bo i flerfamiljshus innebär att många människor ska leva och samsas tillsammans. Det är därför viktigt att du respekterar dina grannar genom att följa de regler som gäller för boende hos Morabo Förvaltning AB. Vissa ljud får man helt enkelt acceptera, så som ljud från tv-apparater och småbarn som låter. Men ibland kan det bli för mycket ljud.
Ofta hjälper det att kontakta din granne och berätta vad det är som stör dig. Denne kanske inte är medveten om att han eller hon stör sin omgivning. Om detta inte hjälper ska du kontakta oss.
Vi vill att du ska trivas i din bostad, så tveka inte att höra av dig.

Tidigare inflyttning

Eventuellt tidigare inflyttning är alltid en överenskommelse mellan den gamla och den nya hyresgästen och påverkar inte avtalet med Morabo Förvaltning AB.
Vid tidigare inflyttning tar du själv över ansvaret för att kontrollera att städningen av bostaden är godkänd. Om ytterligare städning behövs får du själv stå för arbete och kostnader. Kontraktsinnehavaren är ansvarig för bostaden tills dess att kontraktet löpt ut.

TV

Sappa är Morabo Förvaltning AB:s leverantör av kabel-TV. Här hittar du en kanallista för TV utbudet.

Här ser du basutbudet som ingår i lägenhetshyran >>

Här ser ni Sappas utbud, om ni vill köpa till fler kanaler från Sappa >>

OBS! Om du flyttar från en villa till en av våra lägenheter måste TV:n ställas om från digital till analog.

Info om Sappa-tv som finns i din lägenhet!

Tvättstuga

Många av våra lägenheter har egen tvättmaskin. I de fastigheter där det finns tvättstuga är det viktigt att reglerna för tvättstugan följs (se tavla på väggen i tvättstuga). Vi har ingen grovtvättmaskin (filtar, mattor, kuddar). Våra tvättmaskiner i tvättstugorna är endast avsedda för normal hushållstvätt.

Det är varje hyresgästs skyldighet att städa efter varje tvättpass. All felanmälan görs till Morabo Förvaltning AB, ring eller använd felanmälan-formuläret på vår hemsida.

Uthyrningspolicy
  • För att hyra lägenhet hos Morabo Förvaltning AB ska du inte ha några betalningsanmärkningar eller tidigare hyresskulder.
  • Morabo Förvaltning AB tar alltid kreditupplysning vid bostadsansökan. Vi förbehåller oss rätten att ta referenser från tidigare hyresvärdar och eventuellt arbetsgivare.
  • Lägenheter hyrs alltid ut i befintligt skick. Beslut angående renovering görs i samband med föregående hyresgäst avflytt eller enligt överenskommelse med oss.
  • Vi tillåter inte uthyrning i andra hand om inte särskilda skäl finns.
  • För att hyra lägenhet av oss ska du vara minst 18 år och skriven i Sverige.
  • Vid kontraktskrivning ska giltig legitimation kunna uppvisas.
  • Uppsägningstiden är alltid 3 kalendermånader enligt Hyreslagen.
  • När en lägenhet blir ledig erbjuds den – ur företagets synpunkt – bästa kunden. Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster.
Uppsägning av lägenhet

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till Morabo Förvaltning AB. Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Tänk på att uppsägningstiden räknas i tre hela kalendermånader.

Några exempel:

Om du säger upp din lägenhet den 4 januari gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden börjar att gälla fr. o. m månadsskiftet och varar alltså under februari, mars och april.
Om du säger upp lägenheten den 25 februari gäller uppsägningstiden till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader, d.v.s mars, april och maj.

Glöm inte att:
Direkt när du sagt upp din lägenhet så kommer vi att göra en förbesiktning av lägenheten. Dag och tid bestäms vid uppsägningen. Vi tar för givet att du med vid detta tillfälle. Förbesiktningens syfte är att kontrollera lägenhetens skick. Besiktningen protokollförs.
Din lägenhet kommer även att slutbesiktigas innan du flyttar ur. Besiktning bokas i av dig minst en vecka i före utflytt.

Du måste lämna lägenheten noggrant städad och med all inredning på plats, t ex dörrar, hatthylla, garderober eller annat som du kanske förvarat i ditt vinds- eller källarförråd.
Du är skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttar därifrån.

Du måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan tolv på avflyttningsdagen.

Ventilation

Hyresgästen ansvarar för rengöring av fettfilter i fläktkåpor och frånluftsdon i lägenheten under boendetiden och vid avflyttningsstädning.