Lokaler och lägenheter i Mora centrum och Färnäs

Close Icon
   
Contact Info     073-92 95 189
Fill out my online form.
Integritetspolicy

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som Du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet och dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ta emot och behandla t ex din intresseanmälan. Genom att lämna uppgifter om referenspersoner medger du att uppgifter får inhämtas från dessa personer. Uppgifter kan också komma att inhämtas från kreditupplysningsinstitut och myndigheter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Morabo Förvaltning AB.

Enligt lagen har Du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter under den tid som uppgifterna finns lagrade.

Om Du inte vill att Dina personuppgifter registreras skall Du inte använda dig av våra webbformulär. När Du i samband med Din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om Dig själv, lämnar Du samtycke enligt dataskyddsförordningen.

I och med att jag skickar in intresseanmälan till Morabo.nu godkänner jag att mina uppgifter lagras i ett datasystem och har rätt att inta nödvändig information för att behandla min ansökan. Jag är också medveten om att Morabo.nu är ett privat förvaltningsbolag som fritt äger rätten att välja sina hyresgäster.

Läs mer om vår integritetspolicy här: http://www.morabo.nu/uthyrningspolicy/gdpr/

OBS! Tänk på att aktivera din ansökan var tredje månad om du fortfarande söker lägenhet/lokal, det gör du lättast genom att fylla i en intresseanmälan igen.